allsafe JUNGFALK    Ι    impressum    Ι    Disclaimer    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Disclaimer

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, welke betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie veroorzaakt is, zijn principieel uitgesloten, voor zover er niet sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grove schuld van de auteur. Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de bladzijden of het gehele assortiment zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.