allsafe JUNGFALK    Ι    İtmek    Ι    Disclaimer    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Hukuku sorumluluğun reddi:

Müellif, hiçbir şekilde sunulan bilgilerin güncellik, doğruluk, eksiksizlik ve niteliği ile ilgili bir sorumluluk üstlenmez.

Müellifin kasıtlı olarak veya ağır ihmalden kaynaklanan bir kusuru olduğu kanıtlanmadığı sürece, yazara karşı ileri sürülecek ve burada sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan veya kusurlu ve yetersiz bilgilerin kullanımından kaynaklanan, yazara karşı ileri sürülecek her tür maddi veya manevi hak iddiaları tamamen geçersizdir. Sunulan tüm teklifler bağlayıcılıktan uzaktır. Müellif bazı sayfaları ve sunulan içeriğinin tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, tamamlama, silme veya bunların yayınını geçici veya nihai olarak sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.