allsafe JUNGFALK    Ι    Impressum    Ι    Disclaimer    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Disclaimer

Autorul nu preia niciun fel de răspundere de garanţie pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie.

Pretenţiile de garanţie şi răspundere ridicate faţă de autor, pentru prejudicii materiale sau de ordin abstract, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor prezentate, respectiv de utilizarea unor informaţii eronate sau incomplete, este exclusă cu desăvârşire, în măsura în care nu se face dovada unei vinovăţii premeditate sau a neglijenţei din partea autorului. Toate ofertele sunt neobligatorii şi neangajante. Autorul îşi rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, completa, şterge sau înceta temporar sau definitiv publicarea unor părţi, pagini sau a întregii oferte, fără înştiinţare prealabilă.