allsafe JUNGFALK    Ι    Impressum    Ι    Zastrzeżenie:    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Zastrzeżenie:

Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnionych informacji.

Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do autora, dotyczące szkód materialnych czy ideowych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, o ile nie istnieje udowodniona wina autora spowodowana umyślnie lub przez rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość przeprowadzenia zmian części stron lub całej oferty, a także wprowadzenia uzupełnień, usunięcia lub wstrzymania czasowego bądź zupełnego publikacji, bez specjalnej zapowiedzi.