allsafe JUNGFALK    Ι    Impresum    Ι    Disclaimer    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Disclaimer

Autor ne preuzima nikakvo jamstvo za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kakvoću informacija, koje su stavaljene na raspolaganje.

Prava na jamstava prema autoru, koja su vezana na materijalne ili idejne štete, koje su prouzročene korištenjem ili ne korištenjem danih informacija odnosno korištenjem krivih i nepotpunih informacija, su načelno isključena, ukoliko se autoru ne dokaže namjerno ili grubo uzrokovanje štete.

Sve su ponude slobodne i neobavezne. Autor zadržava isključivo pravo na promjenje, dopune, brisanje ili djelomično tiskanje ili potpuno ukidanje nekih dijelova stranica ili cjelokupne ponude.