allsafe JUNGFALK    Ι    Impressum    Ι    Zastrzeżenie:    Ι    
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

4 Wygrywa

Z Faktorem 4 wygrywa się zawsze – w grze 4 Wygrywa, tylko wtedy, gdy sprzyja los.